Modificarea P118/2 aduce vești bune pentru investitorii mici, proiectanți și autoritățile de control

În urma vizitelor prin Vest la diverse fabrici observam des diferențe majore între măsurile aplicate acolo referitor la securitatea la incendiu și măsurile aplicate construcțiilor din România. Am constatat, surprins, faptul că la noi aceste măsuri sunt mult mai severe rezultând investiții mult mai mari la afaceri similare, față de țările cu care ducem o concurență acerbă. Se dovedește prin aceste comparații că alinierea cu țările europene nu era dusă până la capăt.

Salut modificarea normativului de stingere incendiu P118/2, acesta vine în principal în sprijinul micilor investitori, ajutându-i să se ridice asemeni colegilor lor din Vest, investițiile echivalente în instalațiile cu rol la incendiu păstrând concurența loaială în Uniunea Europeană.

Cel mai mult mă bucură faptul că multe din modificări sunt intocmai ca cele propuse de A.S.I.C. – Asociaţia pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor , acest lucru dovedește faptul că vocea specialiștilor uniți este mult mai importantă ca vocile individuale.

Pentru înțelegerea ușoară a schimbărilor aduse de Ordinul M.D.R.A.P 6026/2018, vă prezint pe lângă modificările/clarificările importante, și frazele aplicabile până pe 16.11.2018 din P118/2/2013 ( detaliez funcțiunile care beneficiază cel mai mult de relaxarea adusă de acest Ordin, funcțiunile la care implicațiile economice sunt majore):

Comerț:

Art. 7.1.1.f/ alin. 20 – din Ordin M.D.R.A.P. 6026/2018: ” clădiri închise sau încăperi supraterane pentru comerț, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 1500 mp și densitatea de sarcină termică mai mare sau egală cu 840 Mj/mp”

Art. 7.1.e/ P118/2/2013 ” clădiri, compartimente de incendiu cu destinația de comerț și încăperile pentru comerț cu aria desfășurată egală sau mai mare de 1500mp sau cu densitatea sarcinii termice peste 840MJ/mp”

Această modificare este binevenită având în vedere că în acești ani am fost obligați să montăm instalații automate de sprinklere în piețe agroalimentare ( comerț cu mai mult de 1500 mp care nu s-au putut compartimenta la foc), clădiri în care preponderant erau prezente legume, ( unele având mai mult de 80% apă, roșii, castraveți), necontând densitatea sarcinii termice la spații peste 1500 mp.

În schimb la magazine cu densitatea sarcinii termice peste 840Mj/mp nu conta suprafața și necesitau sprinklere chiar și spațiile cu aria de 20-30 mp.

Vestea bună este că avem definit un DST la clădirile cu aria peste 1500m.

Pentru a ne forma o imagine mai clară, instalația de stingere automată cu sprinklere poate costa de la 60 000 euro în sus.

Producție / Depozitare:

Art. 7.1.1.g/ alin. 20 –din Ordin M.D.R.A.P. 6026/2018 ”clădiri închise sau încăperi de producție dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:

  • au risc mare sau foarte mare de incendiu
  • au densitatea sarcinii termice mai mare sau egală cu 420 Mj/m2
  • au aria desfășurată de peste 2000mp

Art. 7.1.1.h/ alin. 20 – din Ordin M.D.R.A.P. 6026/2018 ”clădiri închise sau încăperi de depozitare, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:

  • au densitatea de sarcina termică mai mare sau egală cu 840mj/mp
  • au aria desfășurată de peste 600mp

Art. 7.1.f/ P118/2/2013 ”clădiri ( încăperi) de producție și/sau depozitare cu risc mare și foarte mare de incendiu cu aria desfășurată mai mare de 600mp”

Pentru că definirea riscului/ categoriei de pericol de incendiu nu era corelată între P118/99 și P118/2/2013, eram obligați să montăm această instalație costisitoare în hale de producție și depozitare având peste 600 mp și peste 105 MJ/mp.

Echivalentul acestei densități a sarcinii termice transformată în materiale depozitate ar fi aprox. 2000 kg de lemn și 2000 kg de carton raportate la 600 mp, sunt cantități mici de materiale inflamabile pentru a se justifica o instalație automată de Spk.

După cum se observă s-au adus modificări majore ( în bine), era anormal ca prețul instalațiilor de stingere incendiu să dubleze costul total al construcțiilor.

O altă prevedere importantă este prezentă la art. 7.1.2/ alin. 20 – din Ordin M.D.R.A.P. 6026/2018 ” În cazul clădirilor cu mai multe compartimente de incendiu, modul de echipare cu instalații automate de stingere a incendiilor, tip sprinkler, se stabilește pentru fiecare compartiment de incendiu în parte, cu excepția clădirilor înalte și foarte înalte”

Se clarifică și articolul legat de grupul de pompare incendiu:

Art. 13.2/ alin. 38 – din Ordin M.D.R.A.P. 6026/2018 ” alimentarea cu energie electric a pompelor și a robinetelor de incendiu se face în conformitate cu normativul I7”

Art. 13.2/ P118/2/2013 ” Alimentarea cu energie electrică a pompelor și a robinetelor de incendiu se face în conformitate cu normativul I7 sau o altă reglementare tehnică echivalentă aplicabilă.”

Prin modificarea acestui articol se clarifică modul de alimenetare al grupurilor de pompare ( mai ales la ESFR), ieșind din discuție mențiunea din SR-EN 12845/2015 anexa P.12 legat de prevederea obligatorie a unei motopompe.

Toate modificările/clarificările din acest Ordin vin în sprijinul proiectanților, investitorilor, autorităților (IGSU/ISU), multe fraze din P118/2/2013 fiind interpretabile sau uneori prea dure raportat la normativele țărilor spre care tindem.

Lasă un răspuns

Close Menu